ჩვენ შესახებ

ისტორია

StudioMobile – Accent on Action /“სტუდიომობილი – აქცენტი მოძრაობაზე“ ორგანიზაციად 1999 წელს გაფორმდა, როცა მის დამფუძნებლებს უკვე ჰქონდათ ქალთა უფლებებზე მუშაობის გამოცდილება. დამფუძნებელთა უმეტესობა სახელოვნებო სფეროებში საქმიანობდა და მიიჩნევდნენ, რომ შემოქმედებითი მიდგომები უფრო ეფექტურს გახდიდა ადამიანის უფლებების მხარდაჭერას.

მათ კარგად ესმოდათ მედიის მნიშვნელობაც, რომელიც სტერეოტიპებს კიდევ უფრო აძლიერებდა. ამიტომ დაიწყეს ალტერნატიული მედიაპროდუქციის შექმნა. 

თავდაპირველად ორგანიზაციის წარმომადგენლები ადამიანის უფლებებზე გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმებს საქართველოს რეგიონებში და სოფლებში აჩვენებდნენ, ხოლო კინოჩვენების შემდეგ აწყობდნენ დისკუსიებს.  ამ დოკუმნტურ ფილმებზე თანდათან გაჩნდა მოთხოვნა სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და ტელეპროგრამების მხრიდანაც.

სტუდიომობილი ღიაა სათანამშრომლოდ ყველასთან, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია თავისუფლება და თანასწორობა.

StudioMobile – Accent on Action /“სტუდიომობილი – აქცენტი მოძრაობაზე“ ორგანიზაციად 1999 წელს გაფორმდა, როცა მის დამფუძნებლებს უკვე ჰქონდათ ქალთა უფლებებზე მუშაობის გამოცდილება. დამფუძნებელთა უმეტესობა სახელოვნებო სფეროებში საქმიანობდა და მიიჩნევდნენ, რომ შემოქმედებითი მიდგომები უფრო ეფექტურს გახდიდა ადამიანის უფლებების მხარდაჭერას.

მათ კარგად ესმოდათ მედიის მნიშვნელობაც, რომელიც სტერეოტიპებს კიდევ უფრო აძლიერებდა. ამიტომ დაიწყეს ალტერნატიული მედიაპროდუქციის შექმნა. 

თავდაპირველად ორგანიზაციის წარმომადგენლები ადამიანის უფლებებზე გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმებს საქართველოს რეგიონებში და სოფლებში აჩვენებდნენ, ხოლო კინოჩვენების შემდეგ აწყობდნენ დისკუსიებს.  ამ დოკუმნტურ ფილმებზე თანდათან გაჩნდა მოთხოვნა სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და ტელეპროგრამების მხრიდანაც.

სტუდიომობილი ღიაა სათანამშრომლოდ ყველასთან, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია თავისუფლება და თანასწორობა.

მისია

ორგანიზაციის მისიაა ქალების/გოგონებისა და სხვა დისკრიმინირებული ჯგუფების პრობლემების სიღრმისეული ანალიზი და ამ თემების წამოწევა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების, დამოკიდებულებისა და ქცევის ცვლილების, აგრეთვე არსებული სტერეოტიპული მიდგომების ცვლილების მიზნით.

ხედვა

ორგანიზაციის ხედვაა ისეთი საზოგადოების ფორმირების ხელშეწყობა, სადაც ყოველი ადამიანი თანაბრად იქნება მიღებული და აღიარებული მათი ნებისმიერი სახის განსხვავებულობის მიუხედავად, სადაც ადამიანები თავს იგრძნობენ უსაფრთხოდ და შეძლებენ ჰარმონიულ თანაარსებობას.

ფასეულობები

• ადამიანის უფლებების უზენაესობა

• დისკრიმინირებული ჯგუფების დაცვა და გაძლიერება

• ქალებისა და გოგონების დაცვა და გაძლიერება

• თავისუფლება

• ჰარმონიული თანაარსებობა

ჩვენი გუნდი

ლია (ლიანა) ჯაყელი
თამარ ლეჟავა
სოფო ჩხეიძე
ხათუნა ჭინჭარაშვილი
მიხეილ შესტოვსკი
ნათია ვარდოსანიძე
მარინა მარგალიტაძე